Důležité pokyny Tisknout

Vážení zákazníci,

přečtěte si důkladně pokyny v Servisní knížce a dodržujte termíny kontrolních prohlídek.

  • Při nedodržení podmínek údržby a termínů kontrolních prohlídek zařízení pozbývá poskytovanou záruku! V případě poruchy automobilu, způsobené zařízením LPG, je nutné navštívit náš servis (po dohodě případně autorizované servisní místo k opravě tohoto zařízení oprávněné, viz Seznam servisů).
  • Za neodborné zásahy do zařízení LPG ze strany neautorizovaného servisu zodpovídá majitel vozidla a zařízení pozbývá záruku!
  • Při nedodržení tohoto postupu nelze prokázat příčinnou souvislost s provozem na alternativní pohon LPG a proto nelze uplatňovat jakýkoliv nárok na odškodnění.

 

Pro majitele nových automobilů v záruce od výrobce:
 

Pokud došlo k závadě na vozidle, která by mohla souviset s provozem na LPG (poškození motoru, řídící jednotky, ..), je nutné neprodleně o této skutečnosti informovat majitele firmy. K posouzení závady zajistíme vyjádření nezávislého soudního znalce. Pokud znalec nazná, že jde o závadu způsobenou montáží či provozem zařízení LPG, uplatňujete finanční nároky na opravu u naší firmy (pojistné plnění v rámci naší pojistné smlouvy), v opačném případě (výrobní či jiná vada nesouvisející s naším zařízením) nemůžeme vaši reklamaci akceptovat. Odborný posudek v tomto případě použijete pro reklamační řízení u prodejce svého automobilu.

Při nedodržení tohoto postupu nelze prokázat příčinnou souvislost s provozem na alternativní pohon LPG a proto nelze uplatňovat jakýkoliv nárok na odškodnění.