Přestavby vozidel na CNG Tisknout

CNG lze montovat do motorů karburátorových , vstřikovaných i motorů FSi , TFSi i GDi.

Postup přestavby vozidla na CNG je prakticky stejný, jako na LPG. Rozdíl je v použitých nádržích, plnící koncovce, vysokotlakém reduktoru a ceně za montáž.

 


Výhody CNG

 

 1. CNG je čisté palivo s minimálním dopadem na životní prostředí, bez problémů jsou plněny emisní limity EURO 4, EURO 5.
 2. Bezpečnost provozu.
  Obecně vžité obavy z plynu nejsou oprávněné, vozidla na plyn jsou dokonce bezpečnější, než vozidla používající benzín nebo naftu. Celá palivová soustava včetně tlakových nádob prochází řadou velmi přísných zkoušek a ve vozidle je opatřena několika pojistkami. V crash testu i požárních zkouškách vozidlo CNG plně obstálo.
 3. Velká dojezdová vzdálenost. Možnost přepínání benzín - plyn zůstává zachována.
 4. Provozní náklady při jízdě na CNG jsou poloviční.
  Cena zemního plynu je rozdílná, pokud čerpáte u velkých čerpacích stanic s vysokou kapacitou plnění (a velkými pořizovacími náklady v řádech milionů korun, které musí být v ceně plynu samozřejmě zahrnuty), nebo přes domácí (firemní) plnící stanici v pořizovací ceně cca 110 000,- Kč (včetněDPH). Více informací o domácích stanicích CNG naleznete na www.cngcentrum.eu.


Současná průměrná cena zemního plynu je cca 8-10,- Kč/m3.
Cena CNG u velkých plnících stanic se pohybuje okolo 17,-Kč/m3.
Při použití domácí plnící stanice se cena za 1m3 plynu po přičtení nákladů na el. energii pohybuje v rozmezí 9-11,- Kč/m3, což je v porovnání s cenou benzínu třetinová nákladová položka na PHM. V této kalkulaci není rozpuštěna pořizovací cena plnící stanice - návratnost této investice je závislá na počtu plněných aut, jejich spotřebě a množství najetých km.

 

 

Cena LPG se dlouhodobě (desítky let) pohybuje cca na 50% z ceny benzínu.

 

Nelze stoprocentně předpovědět míru kolísání cen u žádné z používaných pohonných hmot (včetně benzínu), ale dá se očekávat, že stát a Evropská unie budou podporovat alternativních pohonné hmoty šetrné k životnímu prostředí.
Do 31.12.2011 platí nulová spotřební daň na zemní plyn (po tomto datu bude SD 0,50 Kč/m3, hovoří se o zrušení spotřební daně na LPG).

Nevýhody CNG:

další viz nevýhody LPG

 

 1. Vysoká pořizovací cena 40 - 80 000,- Kč (dle typu motoru a počtu montovaných nádrží).
 2. Relativně nízký počet čerpacích stanic (v současné době cca75).


  Mapa čerpacích stanic CNG
   

 3. Výrazné zvýšení pohotovostní hmotnosti vozidla (o cca 60 - 180 kg) způsobené hmotností a počtem použitých nádrží. (Hmotnost prázdné 60-ti litrové nádrže je 69,5 kg + držák atd - hmotnost celkem: 75,5 kg. Při použití více nádrží se hmotnost načítá.)
 4. Výrazné zmenšení zavazadlového prostoru.
  U CNG na rozdíl od LPG se používají pouze válcové nádrže, nesmí se použít nádrž místo rezervy. Aby byly dojezdy na CNG kolem 400 km, je nutné namontovat do zavazadlového prostoru až tři nádrže.
 5. Snížení výkonu vozidla o cca 5-10 %.