Výhody LPG Tisknout


Proč byste se měli rozhodnout pro LPG?

 

 

 1. Náklady na PHM se sníží až o 50%.
 2. Protože se plyn nerozstřikuje a je již v plynném stavu, motor běží pravidelněji, je tichý a vykazuje menší opotřebení. V motoru se neusazují karbony, proto lze výrazně prodloužit lhůtu pro výměnu oleje.
 3. Obsah škodlivých látek ve výfukových plynech je výrazně nižší než u provozu na benzin. LPG plní emisní limity v lepší kvalitě než benzin.
 4. Možnost používání obou druhů paliva je i nadále zachována, stačí přepnout tlačítko na přístrojové desce a to i během jízdy. Dojezdová vzdálenost se díky možnosti využití obou druhů pohonu výrazně zvýší.
 5. Obliba LPG pohonu je v naší republice a v Evropě obecně velmi vysoká, čemuž odpovídá i počet čerpacích stanic.

 

Majitelé firemních vozidel platí silniční daň, která činí u osobních automobilů cca 3 000,- Kč za každé auto ročně. Novela z června 2008 upravila zákon č. 16/1993 Sb. a s účinností od 1.1.2009 jsou od silniční daně osvobozena vozidla na LPG, CNG, el. pohon a vozidla hybridní.


Před konečným rozhodnutím vás musíme upozornit také na nevýhody:
 

 1. Pořizovací cena alternativního pohonu.
  Na první pohled není tato položka zrovna malá, ale návratnost je poměrně rychlá. Návratnost investice závisí na průměrné spotřebě vašeho automobilu a množství najetých kilometrů:

  Kalkulátor návratnosti montáže

  Další úspora se projeví na méně častých výměnách olejů a menším opotřebení motoru.
 2. Zmenšení zavazadlového prostoru.
  Toto zmenšení lze částečně eliminovat použitím toroidní nádrže (je umístěna místo rezervy).
 3. Zvětšení pohotovostní hmotnosti vozidla.
 4. Pocit strachu z plynu u některých lidí.
  Je dokázáno, že provoz vozidel je několikrát bezpečnější než provoz na běžná paliva.
  Nádrž je vyrobena z oceli, přezkoušena tlakovou zkouškou. Neexploduje ani při vhození do ohně. Víceúčelový ventil na nádrži omezuje plnění nádrže na 80%, je vybaven tepelnou a tlakovou pojistkou, která při zvýšeném tlaku odpouští plyn mimo prostor vozidla.
  Zpětné ventily zabrání úniku plynu při násilném protržení potrubí.
  Při náhodném úniku ze spojů je plyn odveden odvětrávacími hadicemi vně vozidla.
  Při autonehodě je po výpadku motoru okamžitě zastaven přívod plynu do karburátoru (či sání).
  Plnění i provoz jsou zcela bezpečné, montáž však každopádně svěřte opravdu schválené a autorizované firmě s dlouholetou zkušeností a se specializací na LPG!
  Pro stanovení nejvýhodnějšího typu zařízení a nádrže pro váš vůz doporučujeme osobní návštěvu.